Украинский портАл
 


ЗАРУБКИ НАТО

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КОНСЕНСУСОМ

Одніею із запорук міцності НАТО є процес ухвалення рішень, який rрунтуеться на досягненні консенсусу. Це означае, що усі рішення мають бути одностайними. Внаслідок цього часто виникае потреба у проведенні тривалих консультацій та обговорень, перш ніж буде ухвалене важливе рішення. Хоча сторонньому спостерігачеві така система може видатися надто повільною та громіздкою, вона має дві незаперечних переваги. По-перше, вона забезпечуе дотримання суверенітету кожної з країн-членів Альянсу. По-друге, коли вже рішення досягнуто, воно користуеться стовідсотковою підтримкою усіх держав-членів і підкріплене готовністю його виконувати.


НАТО НЕ МАЄ ВЛАСНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Більшість сил, наданих у розпорядження НАТО, весь час залишаеться під національним командуванням та управлінням, окрім випадків, коли країни-члени НАТО відряджають ці сили для виконання конкретних завдань під проводом НАТО, починаючи від колективної безпеки до нових місій, таких як миротворчість та операціі з підтримки миру.

ВИКОРИСТАННЯ СТ.5 ВАШИНГТОНСЬКОГО ДОГОВОРУ

Терористичні напади 11 вересня 2001 року проти Сполучених Штатів Америки, під час яких пасажирські літаки були використані як зброя масового знищення, переконали усіх наскільки сильно змінилася ситуація у галузі безпеки з часу припинення холодноі війни, а також продемонстрували, наскільки уразливими є сучасні суспільства перед новими загрозами безпеці.
Внаслідок цих терактів Альянс ввів у дію статтю 5 Вашинстонського договору - положення про колективну безпеку країн-членів НАТО.


МЕТА ПОЛІТИКИ НАТО

Первинною метою політики НАТО, спрямованої на розвиток партнерства, було подолання бар'єрів та зміцнення безпеки через діалог і співпрацю. Сьогодні завдання ціеї політики є значно більш далекосяжними, оскільки країни-партнери разом з НАТО протистоять загрозам безпеці ХХІ століття, серед яких тероризм, розповсюдження зброї масового знищення і країни, що зазнали кризи державної влади.

КОРИСТЬ ВІД РОЗШИРЕННЯ

Процес розширення допомагае запобігти конфліктам, оскільки сама перспектива можливого членства спонукає країн-кандидатів намагатися врегулювати будь-які суперечки з сусідами мирним шляхом та просувати вперед процес реформ та демократизації.

ПРОГРАМИ ПАРТНЕРСТВА З НАТО

В 1994 році, коли було започатковано програму "Партнерство заради миру" (ПЗМ) - основну програму практичної двосторонньої співпраці між НАТО і окремими країнами-партнерами. Вона стала значним кроком на шляху до подальшого розвитку процесу співробітництва. В 1997 році було створено Раду євроатлантичного партнерства (РЄАП), яка стала наступницею РПАС і мала забезпечити розвиток попередніх досягнень у формуванні вдосконаленого та більш оперативного партнерства. 
міфи про НАТО

зарубки НАТО

шпаргалка НАТО
інші веб-сторінки цього автора
ностальгія за помаранчем

Історико-культурний заповідник БУША
Обласна організація Спілки письменників України
 
COPYRIGHT © RODOSLAV-2007