Украинский портАл
 


НАЛАГОДЖЕННЯ КОНТАКТІВ

Для того щоб дізнаватися про останні події та розробки, вчені потребують надійного доступу до інформації. Проте не всі громади учених і науковців можуть ще похвалитися приходом нової інформаційної доби або можливостями використання мережі Інтернет.

Загальновідомо, що відсутність монополії на інформацію є основною передумовою демократії та процвітання демократичного суспільства.

Для того щоб допомогти виправити ситуацію, що склалася в рамках Програми НАТО з розвитку цивільної науки, декілька наукових та освітянських колективів в країнах-партнерах були забезпечені необхідною інфраструктурою для доступу в Інтернет.

У великих містах було створено системи, що покращують академічним громадам у східних регіонах Росії та України доступ до Інтернету, а також були розроблені національні мережі в Молдові, Румунії та колишній Югославській Республіці Македонія.

Найбільшим і найамбітнішим проектом став фінансований НАТО проект "Віртуального шовкового шляху".

Його було започатковано y жовтні 2001 року (назва асоціюється з Великим шовковим шляхом, що поєднував Европу та далекий Схід i сприяв обміну товарами, знаннями та ідеями).

У рамках проекту забезпечусться доступ до Інтернету академічним та науковим громадам восьми країн-партнерів Південного Кавказу та Центральної Азії: Вірменії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизької Республіки, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, a в 2004 році до цього проекту приєднався Афганістан.

За допомогою цього проекту рентабельні з точки зору економічної ефективності найсучасніші розробки y галузі супутникових технологій сприяли приєднанню науковців i вчених краін-учасниць проекту до мeрежі Інтернет через супутниковий промінь.

Грант НАТО був використаний для виділення необхідного діапазону i встановлення десятьох супутникових антен y країнах-учасницях проекту. Інші спонсори проекту надали необхідне обладнання. Протягом чотирьох років було інвестовано 3,5 мільйона доларів США. Це стало найбільшим проектом НАТО в рамках Програми розвитку цивільної науки.


БЕЗПЕКА ЧЕРЕЗ НАУКУ

Програма Наукового комітету НАТО "Безпека через науку" має на меті сприяти безпеці, стабільності та солідарності між країнами шляхом використання наукових досягнень для вирішення різних проблем. Програма спрямована на розвиток співробітництва, започаткування контактів та створення необхiдних ресурсів для взаемодії між науковцями з крaїн НАТО, країн-партнерів та країн Середземноморського діалогу. Програма "Безпека через науку" насамперед підтримує дослідження з питань, що стосуються захисту від тероризму або інших загроз безпеці. Ще однією метою програми є сприяння обміну та передачі технологій для допомоги країнам-партнерам у вирішенні їх пріоритетних завдань.

Боротьба з тероризмом стала ключовим пріоритетом для членів Альянсу та країн-партнерів. НАТО підтримуе наукові дослідження з розробки ефективних методів виявлення хімічних, біологічних, радіологічних чи ядерних видів зброї і речовин та покращання рівня фізичного захисту від них. Проводяться також дослідження, спрямовані на здійснення безпечної утилізації такої зброї, проведення знезараження та медичних заходів захисту, зокрема, використання хімічної технології та вакцинації.

Організуються семінари та конференції, які мають на меті залучити науковців до спільної роботи з таких питань, як зменшення вразливості критичної інфраструктури (включаючи системи енергозабезпечення, комунікації, транспорту та життєзабезпечення), захист від екологічного та кібернетичного тероризму, посилення захисту кордонів, боротьба з контрабандою, розробка ефективніших систем виявлення вибухових речовин.
 
міфи про НАТО

зарубки НАТО

шпаргалка НАТО
інші веб-сторінки цього автора
ностальгія за помаранчем

Історико-культурний заповідник БУША
Обласна організація Спілки письменників України
 
COPYRIGHT © RODOSLAV-2007